با سلام خدمت شما همراهان همیشگی گروه مهندسی سیویل سی؛ در این مطلب می خواهیم کتاب ساختمان سازی را جهت استفاده دانشجویان و مهندسان عزیز معرفی نماییم.شما می توانید این فایل pdf ارزشمند و بسیار کاربردی را در پایان نوشته به صورت رایگان دریافت نمایید.پیش تر نیز کتاب دیتیل های ساختمانی و روش های اجرای آن را برای شما داخل وبسایت قرار داده بودیم، با ما همراه باشید:

کتاب ساختمان سازی رشتۀ ساختمان

فهرست مطالب کتاب ساختمان سازی به شرح زیر است :

 • رسم فنی
 • مساحی
 • اجرای دیوار جدا کننده (پارتشین)
 • دیوار چینی
 • اجرای قوس
کتاب ساختمان سازی فنی حرفه ای

کتاب ساختمان سازی فنی حرفه ای

تصویر چیست :

تصویر به معنای ترسیم یک جسم بر روی صفحه است.میتوان سایه ی جسم را تصویر جسم و سطحی که تصویر بر روی آن ایجاد می شود صفحه ی تصویر نامید.

تصاویر موازی قائم و موازی مایل :

چنانچه پرتوهای تابنده و گذرنده از گوشه های جسم، عمود بر پردۀ تصویر و جسم نیز نسبت به پردۀ تصویر دارای زاویه باشد، تصاویر موازی قائم گویند.چنانچه پرتوهای تابنده و گذرنده از گوشه های جسم، مایل و نسبت به پردۀ تصویر دارای زاویه باشد، تصاویر موازی مایل یا تصاویر اُبلیک ایجاد می شود.

انواع ابلیک ها :

 • کاوالیر ابلیک
 • کابینت ابلیک
 • جنرال ابلیک

انواع ترسیمات فنی :

 • سه نما
 • نمای مجهول
 • برش
 • اندازه گیری نماها
 • تصاویر مجسم موازی قائم
 • ابلیک ها
 • اندازه گیری تصاویر مجسم موازی

نکات ایمنی ومهارت های لازم برای انجام عملیات مسّاحی :

 • شناخت محیط کار
 • آشنایی با کمک های اولیه و رعایت نکات ایمنی
 • آشنایی با کار گروهی
 • تعیین هدف عملیات
 • تعیین وسایل متناسب با کار و توانایی کنترل و تنظیم قبل از عملیات

تعاریف کروکی ، عکس ماهواره ای ، مساحی :

کروکی، ترسیم عوارض یک محل است به صورت تقریبی ( منظور از عوارض خیابان ها، میدان ها، کوچه ها و غیره است ).

عکس ماهواره ای، عکسی است که به وسیله ی ماهواره تصویر برداری از سطح زمین گرفته می شود.

مسّاحی به کارهایی گفته می شود که در زمین های کم وسعت با وسایل سادۀ نقشه برداری به منظور تهیۀ نقشه، پیاده کردن نقشه و به دست آوردن مساحت انجام می شود.

اجرای دیوار جدا کننده (پارتشین)

دیوار های جداکننده

منابع ایجاد خطا :

 • انسان یا همان عامل اندازه گیری
 • وسایل و دستگاه های اندازه گیری
 • شرایط محیطی در هنگام اندازه گیری

تعیین زاویه با متر :

روش اول تعیین زاویه با متر – روش مثلث متساوی الساقین

روش دوم تعیین زاویه با متر – روش مثلث نامشخص( استفاده از رابطۀ کسینوس ها)

پیاده کردن طرح روی زمین :

بـه انتقـال نقـاط و خطـوط یـک طـرح از روی نقشـه بـه روی زمیـن، بـا حفظ تناسـب و شـکل و موقعیـت آن، پیاده کـردن گفتـه می شـود.

انواع آجر :

 • آجر رسی
 • آجر ماسه آهکی(سیپورکس)
 • آجر بتنی
سایت مهندسی عمران و معماری

کتاب ساختمان سازی

خصوصیات آجر :

 • مقاومت فشاری
 • ابعاد آجر
 • اجزای آجر

انواع آجر های رسی :

 • آجر مهندسی
 • آجر نما
 • آجر تو کار

انواع کوره های آجر پزی :

 • کوره ی چاهی
 • کوره هوفمان
 • کوره ی تونلی

شاقول و کاربرد آن :

شـاقول وسـیله اي اسـت بـراي مشـخص کردن امتـداد قائـم و کنتـرل قائم بودن قسـمت هاي مختلـف کار

ریسمان کار و کاربرد آن :

میلـه فلـزي اسـت کـه از داخـل اسـتوانۀ فلـزي عبـور داده شـده و دو سـر آن بـه دو صفحـۀ پولـک ماننـد دایـره اي شـکل بـه قطـر ۲ تـا ۳ سـانتي متر و ضخامـت تقریبـي ۲ میلي متـر اتصـال داده شـده اسـت.

کمچه :

کمچه وسیله اي است براي پهن کردن و یکنواخت کردن مالت روي دیوار یا کارهاي دیگر بنایي، مانند سیمان کاری.

سایت مهندسی عمران و معماری

سایت مهندسی عمران و معماری

انواع سرند :

 • سرند دستی
 • سرند پایه دار

انواع ملات :

 • ملات شفته آهک
 • ملات ماسه آهک
 • ملات ماسه و سیمان
 • ملات باتارد

قسمت های مختلف یک قوس آجری :

 • پاکار
 • شانه
 • تیزه
 • شکرگاه
 • آوارگاه
 • کلاله
 • افراز
 • دهانه
 • خیزقوس

مراحل اجرای قوس :

 • بررسي نقشه و تعیین نوع قوس و برآورد مصالح و وسایل
 • پیاده کردن نقشه
 • اجراي دیوار پایه قوس
 • ساخت قالب قوس
 • استقرار قالب و اجراي قوس
 • بندکشی

لینک دانلود در زیر است و به راحتی میتوانید آن را دانلود نمایید :

رمز فایل : www.30vil30.ir

0/5
, ,

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.


فهرست